Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

ZAŁĄCZNIKI:

								

KLAUZULA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z FANPAGE`A NA PORTALU FACEBOOK

Utworzono dnia 14.02.2022, 15:08

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych/Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Zgoda na wykorzystanie wizerunku/Przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Zgoda na przetwarzanie danych/Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Klauzula informacyjna - Monitoring

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Dotycząca przetwarzanie danych osobowych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego na terenie GCK w Solcu-Zdroju, Sali Widowiskowej w Solcu-Zdroju oraz “Kawiarenki Coolturalnej”

Klauzula informacyjna - Rekrutacja (PRACOWNICY)

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna - Pracownik

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do nawiązania i przebiegu zatrudnienia

Klauzula informacyjna - RODO

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

Dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość od kwoty 130.000,00 zł netto

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Utworzono dnia 14.05.2021, 21:14

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł