Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Otwarcie nowego skrzydła Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

Utworzono dnia 20.02.2020

W dniu 19.02.2020 odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Inwestycja była od dawna wyczekiwana nie tylko przez Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju Panią Justynę Błaszczyk, ale i przez stowarzyszenia współpracujące z GCK oraz mieszkańców gminy Solec-Zdrój.

Poświęcenia nowego skrzydła dokonał ks. Mirosław Tomasik, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Adam Pałys- Wójt Gminy Solec-Zdrój
Justyna Błaszczyk - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Piotr Kalita - z-ca. Wójta gm. Solec-Zdrój
Paweł Patrzałek - Przewodniczący Rady Gminy w Solcu-Zdroju
Sylwia Rożmiej - przedstawiciel firmy ,,WODEX Ożarów" wykonawcy projektu
Andrzej Stępień - Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Projekt ,,Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju” realizowany był ramach zadania:
pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 2 992 234,54 zł
Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 to 1 582 467,92 zł

Rozbudowywany budynek Gminnego Centrum Kultury w Solcu- Zdroju to obiekt czterokondygnacyjny, który wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczne, wod-kan. gaz, co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji windę, instalację alarmową, monitoring, nagłośnienie, sieć komputerową oraz wiatę na odpady
Budynek wyposażony jest kotłownię C.O. i C.W.U. zlokalizowaną na ostatniej kondygnacji
Wyposażenie budynku to m.in. meble i pianino

Zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia zabudowy: 196 m2
- powierzchnia użytkowa:
* powierzchnia użytkowa parteru 150 m2
* powierzchnia użytkowa I piętra 150 m2
* powierzchnia użytkowa II piętra 148 m2
* powierzchnia użytkowa łącznie 448 m2
* powierzchnia użytkowa pomieszczeń technicznych 39 m2
- kubatura: 2274 m3

Budynek będzie pełnił funkcję: biblioteki publicznej, sali wystawienniczej wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia na potrzeby działalności GCK - sale zajęć i sale prób dla zespołów muzycznych oraz udostępni możliwość korzystania z istniejącej części GCK osobom niepełnosprawnym.