Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS WIELKANOCNY 2018

Utworzono dnia 27.02.2018

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie !

 

KONKURS WIELKANOCNY

REGULAMIN

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
 • Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
 • Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
 • Prezentacja najciekawszych prac oraz konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności kulinarnych związanych z przygotowywaniem tradycyjnych potraw świątecznych.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:
 • Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju, ul. Partyzantów8a, Tel. 41 377 60 49

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV – do klasy VII) i gimnazjalnych z terenu gminy Solec - Zdrój.
 • Do udziału w konkursie należy zgłaszać klasy telefonicznie pod nr tel. 41-377-60-49 w terminie do 19.03.2018r.
 • W konkursie biorą udział przedstawiciele klasy w pięcioosobowym składzie.
 • Każda klasa biorąca udział w konkursie w dniu konkursu musi mieć ze sobą jeden smartfon.
 • Uczestnicy do wykonania zadania kulinarnego muszą mieć ze sobą deski do krojenia oraz noże (każda osoba po 1 sztuce).

 

 1. ZADANIA KONKURSOWE:
 • Palma:  Każda klasa biorąca udział w konkursie dostarczy do GCK w dniu konkursu Wielkanocną Palmę, wykonaną wcześniej przez uczniów danej klasy.Palma może zostać wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej tj. wykończona z każdej strony. Elementy użyte do wykończenia palmy muszą być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych. Ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekraczać 2 metrów.OCENA ZA PALMĘ BĘDZIE STANOWIŁA 20% OGÓLNEJ PUNKTACJI
 • Potrwa: Przedstawiciele klasy reprezentujący ją w dniu konkursu przygotują potrawę z otrzymanych od organizatorów składników. (do przygotowania potrawy otrzymają składniki oraz niezbędne  naczynia, itp. Uczestnicy muszą mieć ze sobą jedynie noże i deski do krojenia). Produkty do wykonania potrawy zostaną przedstawione uczestnikom w dniu konkursu. Każda klasa otrzyma ten sam zestaw produktów, z których wykona dowolną potrawę. Ocenie poddany będzie smak, estetyka wykonania i podania potrawy oraz pomysłowość. OCENA ZA POTRAWĘ BĘDZIE STANOWIŁA 30% OGÓLNEJ PUNKTACJI
 • Quiz wiedzy: Reprezentacja klasy będzie brała udział w Quizie wiedzy o Świętach Wielkanocnych (wiedzy ogólnej). Quiz będzie odbywał się z wykorzystaniem smartfonów ( każda klasa musi mieć w dniu konkursu ze sobą 1 smartfon). Po za poprawnością odpowiedzi znaczenie w punktacji będzie miała także szybkość udzielania poprawnych odpowiedzi. OCENA ZA QUIZ BĘDZIE STANOWIŁA 50% OGÓLNEJ PUNKTACJI

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
 • Konkurs odbędzie w dniu 21.03.2018r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu –Zdroju.
 • Palmę oraz potrawę oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
 • Podczas konkursu będą tworzone relacje fotograficzne, które zostaną umieszczone na stronach internetowych oraz w prasie.
 • Osoby biorące udział w konkursie akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na publikację wizerunku.
 • Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

ZAŁĄCZNIKI: